Senioren willen gezond oud worden in eigen gemeente

Wat kan je doen om langer van het leven te genieten? De seniorenadviesraden en de schepenen van Deinze, De Pinte, Sint-Martens-Latem, Nazareth, Gavere, Zingem, Wortegem-Petegem, Oudenaarde, Kruishoutem en Kluisbergen sloegen de handen in elkaar. Gedurende twee jaar werkten ze acties uit om de gezondheid van de ouderen in de gemeente een boost te geven. Deze inspanningen hebben ze nu bestendigd door een engagementsverklaring. Tijdens het panelgesprek op het slotevent ‘Langer Genieten is…’ in Gavere gingen ze hier met experts en de Schepenen voor gezondheid verder op in. Stand-up comedy en muziek werd sfeervol gebracht door Koen De Wulf. Een klein jaar voor de verkiezingen maken ze samen met Logo Gezond+ de balans op.  

50-tal inspirerende acties om langer te genieten

De voorbije twee jaar hebben de 10 lokale besturen en hun seniorenraden hard gewerkt aan een gezondheidsbeleid gericht op ouderen. Zo kregen alle senioren een gezondheidskalender in de bus en volgt zeer binnenkort een nieuwe editie, werden de inspirerende verhalen van de oudste senioren tentoongesteld en werden heel wat acties ingericht (Zorgplein, Wc-brillen tentoonstelling, bewegen op verwijzing via de huisarts, Ladies nights…)

Verkiezingen: hoe kunnen we oud worden in onze gemeente?

Een klein jaar voor de verkiezingen maken we de balans op: waar liggen de kansen en de uitdagingen? Wat hebben we geleerd? En wat kan nog beter? De voorzitters van de seniorenadviesraden formuleerden elk een vraag aan de schepen bevoegd voor gezondheid, met als rode draad: Hoe kunnen we gezond oud worden in onze eigen gemeente? De ouderenadviesraden engageren zich om gezondheidsbevordering en ziektepreventie de komende jaren blijvend onder de aandacht te brengen. Dit door lokale noden en behoeften te signaleren en aanbevelingen te formuleren aan het beleid.

Vragen voor een gezondheidsbeleid op maat van ouderen  

  • Hoe ga je ervoor zorgen dat ouderen langer kunnen genieten en waar liggen nog kansen en uitdagingen (Oudenaarde&Nazareth)?
  • Hoe gaat de gemeente zich wapenen tegen de toenemende zorg, vergrijzing en vereenzaming (Sint-Martens-Latem, Kruishoutem en Wortegem-Petegem) en welke dienstverlening kan daar in de toekomst mee voor zorgen (Gavere)?
  • Wat zijn de plannen in de gemeente om inwoners te ondersteunen hun bestaande woning aan te passen aan hun noden om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen (De Pinte en Kluisbergen)?
  • Welke positieve punten neem je mee uit de campagne ‘Langer Genieten is…’ (Deinze)?
  • Welke ideeën en initiatieven kunnen genomen worden om generaties dichter bij elkaar kunnen brengen (Zingem)?

Toelichting van het project ‘Thuis in Gavere’, een project met de steun van de Koning Boudewijnstichting:

Wat is nu het project ‘Thuis in Gavere’?

Ouderen blijven het liefst in hun vertrouwde buurt wonen en contact met hun omgeving houden. Maar hoe maak je dat mogelijk? En hoe kunnen familie, buren, zorgverleners, .. hierbij helpen?

Zoals elke gemeente en elk OCMW bieden ook wij in Gavere al heel wat aan.  En toch stellen we vast dat er nog steeds noden zijn bij ouderen waarvoor dit aanbod niet volstaat. Wij, als gemeente en OCMW, hebben samen met ouderen en hun omgeving naar oplossingen op maat gezocht.

Co-creatie betekent “samen bedenken, samen doen, samen oplossingen bedenken voor problemen, samen actie ondernemen om te verbeteren. Hoe meer ideeën je op de tafel krijgt, hoe meer je die meeneemt door gans het proces.  

Om co-creatief te werken hebben we mensen nodig.  We willen nl zoveel mogelijk mensen betrekken in ons project: mantelzorgers, dokters, verplegers, senioren zelf, leden van verenigingen,…

Uitdagingen worden makkelijker als mensen ze samen dragen

Ideeën worden rijker als meer mensen er samen over nadenken

Beslissingen worden sterker als mensen ze samen nemen.

We zijn dan ook heel fier, dat ons dat aardig is gelukt. We organiseerden co-creatieschops en brachten telkens een 40-tal mensen bij elkaar, met een verschillende achtergrond, met verschillende ideeën, met verschillende ervaringen, maar allen hebben ze één ding gemeen: ze hebben allen een warm hart voor ouderen!

Uit de workshops kwamen oorspronkelijk 52 ideeën naar voor. Natuurlijk is het onmogelijk om deze allemaal verder uit te werken. We groepeerden gelijkaardige ideeën, we namen feedback van experten mee, en zo kwamen we tot enkele ideeën, die momenteel in een testfase zitten. 

Falen is nuttig!

Maw niet alle testen zullen onmiddellijk slagen, soms zullen we onze meningen moeten herzien, testcases bijsturen, …

Ik licht hier graag enkele ideeën uit:

  1. Agenda maken

In de logo gezond kalender van 2018, staan alle activiteiten vermeld,  georganiseerd door alle Gaverse seniorenverenigingen. 

Vrijwilligers zullen aan huis gaan bij enkele ouderen, die de weg naar het sociale leven minder gemakkelijk vinden. Aan de hand van de kalender wordt er samen gekeken of er interesses zijn voor bepaalde activiteiten en aan welke activiteiten hij of zij zou willen deelnemen, en wat eventueel de belemmeringen zijn om er al dan niet aan deel te nemen. Dat kan bv vervoer zijn. Er wordt samen gekeken naar oplossingen.

  1. Vrijwilligers centraliseren

Hierbij is het de bedoeling om een matchbox samen te stellen. Beschouw het als een doos waarin mensen met een vraag naar hulp gelinkt worden aan mensen, die bereid zijn om te helpen.

  1. Praatcafé

Dit idee richt zich op specifieke doelgroepen die geen aansluiting vinden bij het bestaande aanbod. Bv Mantelzorgers samenbrengen rond een bepaald thema, waarbij er informatie wordt aangereikt, waarbij ze zich gesteund en gehoord voelen, waarbij lotgenoten hun ervaring met elkaar kunnen delen en leren van elkaar  

  1. Centraal infopunt

Eén van de ideeën die sterk kwam bovendrijven is het centraal infopunt. De kernvraag bij dit idee is: hoe kunnen we professionele zorgverstrekkers ondersteunen in het beter samenwerken om tot een geïntegreerd antwoord op zorgvragen van ouderen of hun omgeving te komen? Met andere woorden hoe kunnen we voorkomen dat ouderen met zorgvragen van het kastje naar de muur worden gestuurd? Hoe kunnen we als zorgvertrekkers samen een kwalitatief antwoord geven? 

Elke enthousiaste vrijwilliger bepaalt zelf hoeveel tijd en energie hij in het engagement kan steken.

Een kleine zorg of ondersteuning bieden aan iemand in de omgeving kan iedereen. Op die manier bouwen we samen aan een zorgzame buurt in Gavere.

Deze schepenen hebben de vragen beantwoord: Rita Vande Moortele (Kruishoutem), Grietje Moerman inv Isabelle Van den Dorpe (Wortegem-Petegem), Viviane De Preester (Nazareth), Trees Van Hove (Deinze), Linda Van den Abeele (Kluisbergen), Peter Dick (De Pinte), Tanja Eeckhout & Dirk Martens (Gavere), Kristof Vanden Berghe (Sint-Martens-Latem), Sanne Van Hoonacker inv Stefaan Vercamer (Oudenaarde) en Gerrit Depaepe (Zingem).

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.