Verkiezingsprogramma 2018

WIJ gaan voor een Gavere waar het goed is om te leven. Waar Gaverlingen elkaar kunnen ontmoeten.
We stellen een programma voor dat haalbaar én betaalbaar is. 

Concreet gaan wij voor een:

 • Fietsvriendelijker Gavere
 • Verkeersveiliger Gavere
 • Sportiever Gavere
 • Bruisender Gavere
 • Properder Gavere
 • Socialer Gavere
 • Prikkelender Gavere
 • Toegankelijker Gavere

Fietsvriendelijker Gavere

Koning Fiets centraal:

 • Nog beter onderhoud van fietspaden
 • Heraanleg van het volledige fietspad in de Baaigemstraat
 • Aanleg van een nieuw fietspad in de Ten Edestraat Semmerzake

 

 • Overdekte fietsenstallingen aan alle gemeentelijke gebouwen en dorpspleinen
 • Invoeren van fietsstraten
 • Meer Trage wegen openstellen

Verkeersveiliger Gavere

 • Heraanleg dorpskern Asper
  • De Steenweg tussen de kerk en het Carlos Dierickxplein verdient een betere en veiligere doorstroming van voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer. 
 • Veiligere schoolomgevingen
  • Wij willen de verkeerssituatie aan alle scholen veiliger maken.

       

 • Zwaar vervoer weren uit de dorpskernen
 • Regionaal busknooppunt met Mobipunt in de Brandweerstraat zorgt voor meer openbaar vervoer 

Sportiever Gavere

 • Nieuwe sporthal komt in de Sportdreef
 • Centraal gelegen en goed bereikbaar
 • Herinrichting van de Sportdreef, een moderne groene long voor ontspanning, sport en recreatie

       

Bruisender Gavere

      

 • Ondersteuning vrijwilligers en verenigingen 
 • Met 53.000 bezoekers per jaar blijft de bib er voor iedereen. Het is en blijft een open en toegankelijk boekenhuis.
 • Nieuwe, eigentijdse infrastructuur voor de scouts en gidsen Nele Asper, voor een kwaliteitsvolle jeugdbeweging. We zoeken samen met hen naar een duurzame oplossing in plaats van de tijdelijke container. 
 • Verbindende, culturele herbestemming van de kerken

Properder Gavere

 • Zwerfvuil hoort niet thuis in onze gemeente
  • Zwerfvuilmeters en -peters houden (een stuk) van de straat poper. 
  • Jaarlijkse grote zwerfvuilactie in samenwerking met scholen, jeugdbewegingen en verenigingen. 
 • Meer openbare vuilnisbakken
 • Inzetten van camera’s tegen sluikstorten
 • We fleuren elke dorpskern op met meer bloemen, groen en zitbanken. 

       

Socialer Gavere

 • Voldoende kwaliteitsvolle sociale woningen
  • Door de realisatie van project Ommegang benaderen we het door Vlaanderen opgelegde aantal sociale woningen. Bovendien zijn de overige 60 van de geplande 100 wooneenheden in eerste instantie weggelegd voor wie een band heeft met Gavere en op zoek is naar een betaalbare woning. 
 • Kwetsbare ouderen ondersteunen
  • We werken aan een leeftijdsvriendelijke gemeenten waar elke oudere binnen de eigen mogelijkheden ouder kan worden en aan het maatschappelijk leven kan blijven participeren.
  • We voeren daarvoor een ouderentoets uit op het beleid om na te gaan of onze maatregelen wel een positief effect hebben voor ouderen. Is onze communicatie bijvoorbeeld aangepast aan ouderen die vaak geen computer hebben? 

        

 • Meer huisbezoeken door maatschappelijke werkers OCMW: zo wordt er meer preventief gewerkt en is de dienstverlening ook toegankelijker voor wie moeilijk tot aan het NAC geraakt.
 • We bestrijden (kinder-)armoede
  • Door samen te werken met de scholen en een schoolcode op te stellen
  • Door een armoedetoets door te voeren op het beleid waarbij we bij elke maatregelen controleren of er geen negatieve effecten zijn voor kwetsbaren. 

Prikkelender Gavere

 • Gelijke ondersteuning van het vrij en gemeentelijk onderwijs
 • De heraanleg van de markt zorgt voor een aantrekkelijke handelskern
 • Specifiek aanspreekpunt voor lokale handelaars
  • Duidelijke informatie kan de opstart voor lokale handelaars vereenvoudigen
 • Financiële tegemoetkoming voor startende kleine handelaars

       

Toegankelijker Gavere

 • Nog meer dialoog met inwoners, want een slim beleid is een participatief beleid. 
  • We laten de inwoners meedenken over hun gemeente. 
  • Zoals bij het traject naar een nieuwe Markt in Gavere en een nieuwe sporthal. 
 • We maken de gemeentelijke dienstverlening toegankelijker:
  • Door de mogelijkheid om een afspraak te maken met gemeentediensten
  • Door een E-loket te installeren

       

 • Duidelijke en verstaanbare communicatie:
  • Met een vernieuwde website
  • Met een 2-maandelijks gemeentelijk informatieblad
 • We houden onze gemeente verder financieel gezond
  • Zonder een stijging van de belastingen. 

Met deze punten willen WIJ het verschil maken. Gelooft u in ons toekomstproject? Geef dan alle CD&V-kandidaten uw stem op 14 oktober. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.