CD&V Gavere geeft iedereen een stem

Wij gaan voor:

 • Regelmatige hoorzittingen.
 • Een gebruiksvriendelijke gemeentewebsite met een toegankelijk en efficiënt forum.
 • Een handig en duidelijk opvolgsysteem van mails en brieven.
 • Een goed uitgebouwde eerstelijns dienstverlening in het nieuw administratief centrum.

Een vernieuwd, toegankelijk en aangenaam marktplein

 • Renovatie en herinrichting van de markt van Gavere tot een toegankelijke, veilige en aantrekkelijke ontmoetingsplaat in overleg met alle actoren.

Nieuw multifunctioneel centrum waar iedereen zich thuis voelt: jeugd en sport

Onze voorstellen:

 • Een multifunctioneel centrum inclusief sporthal, jeugdhuis en ruimte voor vrijetijdsactiviteiten en evenementen.
 • Over de locatie gaan we met u, de inwoner van Gavere, in gesprek. We zoeken naar een locatie die toegankelijk, centraal en veilig is.
 • De integratie van het jeugdhuis in het multifunctioneel centrum, dicht bij alle andere sport- en vrijetijdsfaciliteiten. Zo ontmoeten diverse jongeren elkaar.

Cultuur met kleine en grote ‘c’.

CD&V Gavere gaat voor:

 • De organisatie van gemeentelijk muziekonderwijs in Gavere.
 • Het ondersteunen van buurtfeesten, kermissen en andere lokale activiteiten.
 • Een jaarlijkse indicatie van de subsidiëring voor de bestaande culturele verenigingen zodat zij hun goede werk kunnen verder zetten.
 • Een aanspreekpunt bij de culturele dienst dat vragen beantwoordt van organisatoren van evenementen en vrijetijdsactiviteiten.

Meer en betere voet- en fietspaden, in het belang van iedereen.

Wij pleiten voor:

 • Meer en betere voet- en fietspaden voor een hogere veiligheid en een aangenamer gebruik.
 • Extra beveiligingen van wegen van en naar scholen.
 • Een hogere en strengere controle op de snelheid in de bebouwde kom.

Sociaal welzijn: nieuwe toelagen

Volgende toelagen staan op ons wenslijstje:

 • Een financiële tegemoetkoming voor mensen met een beperking.
 • Een sociale toelage voor ouderen met hoge kosten door thuisverpleging.
 • Een sociale toelage voor mensen in palliatieve thuiszorg.

Armoede actief bestrijden

Onze doelstellingen:

 • Armoede detecteren aan de hand van een armoedebarometer. Zo’n barometer meet het armoederisico en het aantal personen/gezinnen in armoede in jouw regio, met specifieke cijfers over verschillende domeinen zoals wonen, gezondheid en onderwijs. Meer informatie over de armoedebarometer: http://www.decenniumdoelen.be/documenten/DCD-rapport-2012-LR.pdf.
 • Samen met de buurtgemeentes willen we een vrijwilligersverenigingen voor mensen in armoede oprichten.
 • Een schoolcode tussen alle Gaverse scholen met afspraken om gelijkwaardig om te gaan met diversiteit en maatschappelijk kwetsbare kinderen. We brengen alle scholen, het OCMW, de gemeenteraad en de ouderraden samen om deze code te bespreken.

Meer sociale woningen

Gavere beschikt over te weinig sociale huurwoningen. In 2010 had Gavere slechts 70 sociale huurwoningen, waarvan 36 huizen en 34 appartementen. Bovenop deze 70 woningen zijn er ook 24 sociale woningen die door het sociaalverhuurkantoor ter beschikking wordt gesteld. Gavere kreeg in september 2009 de opdracht om tegen 2020 80 sociale huurwoningen meer gerealiseerd te hebben dan de 70 toen in 2009. Dit is meer dan twee keer zoveel als het aantal dat nu beschikbaar is. Besluit: Gavere moet een extra inspanning moet doen om dit te verwezenlijken.

Onze actiepunten:

 • Beschikbare ruimtes renoveren of gebruiken om er sociale woningen van te maken.
 • Privéverkavelaars verplichten om een bepaald procent van hun woningen als sociale huisvesting beschikbaar te stellen aan het OCMW. 

De wijkagent, uw vriend.

Wij pleiten voor:

 • Wijkagenten die regelmatig patrouilleren, vooral ’s nachts en tijdens vakanties, om de veiligheid te verhogen.
 • De politie verdient beter dan een blikken doos. De voorgaande legislatuur werd de politie ondergebracht in een veredelde loods. Wij verlangen van de politie terecht een correcte dienstverlening. Hiertoe moeten we hen de financiële en logistieke middelen geven.

Investeren in propere straten en pleinen

Propere straten en pleinen geven de inwoners een aangenaam en veilig gevoel. Wegen, fietspaden en voetpaden zijn de vormen van gemeente-infrastructuur waar de inwoners het meest mee in contact komen. CD&V pleit dan ook voor het daadwerkelijk proper onderhouden van straten, pleinen, voet- en fietspaden.

Afzonderlijke afhaling van GFT-afval

 • Afzonderlijke afhaling van het GFT-afval (Groenten, Fruit en Tuin).
 • De mogelijkheid om uw afval gratis een aantal keer per jaar naar het containerpark te brengen.
 • Door een efficiënt weegsysteem is er geen discussie mogelijk over de aangeboden hoeveelheid afval waardoor de dienstverlening in het containerpark tevens vlotter zal verlopen.
 • Zwerfvuil bekampen door 2 personeelsleden van de gemeente in te schakelen om dit te controleren en te onderhouden.

Landelijk Gavere troef

We pleiten voor:

 • Het afremmen van de woonuitbreidingsgebieden.
 • Dorpskernrenovaties en de opvulling van bestaande kavels.
 • Een jaarlijkse prijs voor de “mooiste straat van Gavere”.

Aandacht voor jonge gezinnen

Onze doelstellingen:

 • Een kwaliteitsvolle, toegankelijke en efficiënte naschoolse kinderopvang oprichten die los staat van de onderwijskoepels of bestaande opvangen ondersteunen om het aanbod te vergroten.
 • Het inrichten van meer veilige speelstraten. Onze criteria: veiligheid, weinig verkeersstroom en ruime verspreiding over Groot-Gavere.

Bent u een zelfstandige? Wij zijn er ook voor u!

CD&V Gavere het belangrijk om de zelfstandigen op volgende manieren te ondersteunen:

 • Als gemeente diverse producten aankopen bij de lokale handelaars en gebruik maken van de diensten van de Gaverse zelfstandigen.
 • De bedrijfsbelasting verlagen.
 • Het opzetten van een ondernemersloket waar zelfstandigen en organisatoren van evenementen antwoord krijgen op hun vragen en verzuchtingen. 

Een seniorenvriendelijk beleid

CD&V Gavere draagt een warm hart voor jong en oud. De oudere generatie groeit niet alleen in België en in de rest van de wereld, maar ook in ons Prinsdom. Eind 2011 was 32,13% van onze bevolking ouder dan 55 jaar en 18,94% ouder dan 65 jaar.

Wij gaan voor:

 • Geregeld overleg tussen de gemeenteraad en de seniorenraad.
 • Toegankelijker maken van openbare gebouwen en ruimtes, met nodige aandacht voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn.
 • Een uitgebreid vrijetijds-, cultureel en sportaanbod voor de oudere inwoners.
 • Financiële en praktische ondersteuning van de bestaande verenigingen voor ouderen.
 • Ondersteuning van een Mindermobielencentrale en het stimuleren van gebruik van openbaar vervoer.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.